سلام سلامتیراحتیحالت که بهتره از دست من که ناراحت نیستی اینو بدون که من ......؟اجازه بده نگم بازم میرم سر پله اول و این چیزها فعلا مخم چند روز ی که اتصالی کرده وسیم نولم بافازم زده  بهم و تمام سیستم صوتی و تصویری و نوشتاری وذهنی منو ریخته بهم و هرچی میکنم از غم ننویسم نمی شه و اصلا سوژه این غم کم نشده انگار همیشه در کنارم هست و خواهد بود نمی دانم شاید این قسمت من یا تو یا او که زندگیم از بهای بزرگیش است باشد ولی من اینا رو برای توجیه خودم مینویسم تور رو که با هر چیزی نمی دانم توجیه کنم و ماندهام که بمانم در ماتم یا نمانم که تور روا از این غم جدایست و دنیا تو پرا شادی  نور سفیدی همچون روزگارات اما کم من ؟؟؟؟که باید حتما دلت را با دلی از درد ام شاد کنم . که ایا بشود یا نه انها از دست و اراده من خارج است چون من انقدر از تو دورم که حتی  در تمام لحظات . لحظه ای نیست که من قدمی از روز گذشته ام . به تو نزدیک تر باشم و اینو بتوانم حس کنم شاید این تقدیر است . یا این همه تقدیر افسانه است که شاید افسانه جدایی من و تو توی که  روزهاست  .نه یادی نه حرفی نه ....؟؟و هزار نه دیگر که میدانم بین دست های من و تو فاصله خیلی زیاده  اینو حتما می دونم که تو بمن گفتی که از دلم گذ شتی و با غربیه خوندی اواز اینو من میدونم قطره قطره اشکهای من می ریخت روی ساحل وقتی که گفتی نمی خواهم باهات بسازم خسته خسته خسته امو گم شده ام توی این دوراهی میگن تو عاشق شدی دوباره چه کنمدلم کسی رو به غیر از تو دوست نداره این روزا ما آدما گل نمی دیم به  دست هم  کم کم داره از یاد میره دلتنگی های دم به دم این روزا بی معرفتی ادما یک سنت  ورد زبونش لعنته این روزا عاشقی معنی و مفهوم نداره  هرکسی هر جور که میخواهد روی قلب مون پا میزارهاین روزا .............؟اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم یا با عشق خودخواهی فقط خود را پسندیدم ندانستم نفهمیدم اگر از دست من در خلوت خود گریه میکردی اگر بعد بودم و به روی خود نمی اوردم ندانستم و نفهمیدم اگر تو مهربان بودی و من نامهربان بود م برای دیگران سبز و برای تو خزان بودم اگر زجری کشیدی به اهی از زبان من نداستم نفهمیدم اگر با این همه ظلمی که من در حق تو کردم  اگر رجی خاطره کشتی از لحن بیان من گناه هم را ببخش ای نازنین ای مهربان من ایناست جرم خودخواهی و عشق یک طرفه و دو طرفه  .اتوبانی  .خیابانی و بیابانی و .........؟؟؟این هم شفاء ناعالج هیچکسغمگین  
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
X